Hỗ trợ tư vấn miễn phí 0985 715 774 - | kyseoer

Khuyến mãi tháng 7 năm 2016

Khuyến mãi tháng 7 bài viết giá rẻ chất lượng cho các quý khách hàng xây dựng website.

Nội dung khuyến mãi:

- Khuyến mãi 20% bài viết cho gói bài viết: bài viết SEO, bài viết PR, bài viết dịch thuật, gói bài viết cho website mới

- Thời gian khuyến mãi: Tới 31-07-2016 cho các hợp đồng khách hàng trong thời gian này.

- Chỉ khuyến mãi cho bài viết có số lượng từ 50 bài hoặc hợp đồng gói bài viết trọn gói từ 3 tháng.

- Liên hệ: email: vivuseo.com@gmail.com hoặc skype: kyseoer (ưu tiên email)

khuyến mãi bài viết giá rẻ